Educació Secundaria

Cursos i tutories curs 2018-2019


Cap d’Estudis: Empar Lázaro

1r ESO: Nieves Miñana
2n ESO: Sonia Gosalbo
3r ESO: Sergio Biosca
4t ESO: Laura García

Departaments.

Lingüísica.

Ciència i Tecnología.

Art, Humanitats Ciències Socials.