Equip Directiu

Directora: Dª Pilar Damas Susí.

Cap d’Estudis: Dª Nieves Miñana Fuertes

Secretaria del centre: Dª Marta Galbis Giner