Col·legi Hermes

Servei de Menjador Escolar

Objectiu General:

Procurar que el menjador siga un element educatiu més, dins del procés de formació integral de l'alumnat. Serà imprescindible que les famílies col·laboren davant de qualsevol dificultat o disfunció produïda al llarg del curs escolar.

Objectius Específics:

Per al menjador:

 • Desenvolupar hàbits d'alimentació: menjar de tot, mastegar bé i correctament i acabar el menjar servida. 
 • Inculcar hàbits d'higiene personal: llavat de mans i de dents. 
 • Inculcar hàbits de bons modals a la taula: postures, ús correcte del cobert… 
 • Fomentar la col·laboració i bones relacions entre els companys de taula i personal del menjador. 

Per al temps lliure:

 • Desenvolupar hàbits de convivència. 
 • Aprendre a utilitzar el temps lliure participant en les activitats o jocs. 
 • Utilitzar correctament els materials i espais.
 • Potenciar la integració i convivència d'alumnes de diferents edats, cultures, sexe, capacitats físiques o psíquiques. 

 

NORMES GENERALS.

 • Els alumnes interessats a utilitzar el servici de menjador, hauran de sol·licitar-ho en Direcció omplint l'imprés corresponent (anex I).
 • Tots els usuaris de menjador assumiran el pagament corresponent de la quota del servici, excepte aquells alumnes beneficiaris de les ajudes de menjador. 
 • Els alumnes que, havent-los sigut concedida l'ajuda de menjador, no facen ús del mateix durant dos mesos, perdran el dret a la mateixa. 
 • Les baixes definitives, entenent-se mesos complets, es comunicaran en Consergeria amb la suficient antelació. 
 • En començar cada mes s'entregarà a cada alumne el menú corresponent. 
 • Els pares tenen l'obligació d'avisar al Centre si el seu fill/a no pot prendre algun tipus d'aliment pel motiu que fóra ( al·lèrgies, intoleràncies, malestar, creences, etc). Per això, quan algun xiquet/a requerisca una dieta especial, haurà de comunicar-ho prèviament per escrit i serà degudament justificat en l'annex IV del present document. 
 • Si l'alumne o alumna necessita prendre algun tipus de medicament en l'horari de menjador, el pare/mare/tutor legal haurà d'omplir l'annex III i entregar-lo en Consergeria del Centre. En cas contrari, no se li administrarà cap fàrmac al xiquet/a.
 • Durant el temps que romanguen en l'horari de menjador, els/les alumnes no podran eixir del Centre i estaran en els llocs assenyalats a tal fi. 
 • Les famílies que hagen d'arreplegar als seus fills abans de les hores habituals d'eixida del Centre, ho comunicaran per escrit al tutor/a, de manera que l'alumne/a siga preparat. (visita al metge, viatge previst...).
 • Quan un grup d'alumnes vaja d'excursió i no menge en el Centre, el professor/a- tutor/a ho comunicarà a l'encarregada de menjador, amb cinc dies d'antelació, perquè els siga preparat un picnic. 

Documents Anexos:

 icon Autorització Alta en el Servei de Menjador Escolar.

 icon Baixa del Servei de Menjador Escolar.

 icon Autorització administració de fàrmacs en horari de menjador.

 icon Autorització dieta especial.

 

Colegio Hermes.

Sociedad Cooperativa Valenciana.


C/Dibujante Manuel Gago 10 y 12.
46018 Valencia
Tel. 963 80 14 42
Correu administració i serveis:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
 
Gestió usuaris i webmaster:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Estem a les xarxes socials
Estàs aquí:Home Centre Objectius Generals de Centre Centre Servei de Menjador Escolar