Objectius Generals de Centre

OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

 
OBJECTIUS D'ÀMBIT PEDAGÒGIC.


OBJECTIUS DE L'ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA.