Educació Secundaria

Cursos i tutories curs 2019-2020


Cap d’Estudis: Empar Lázaro

1r ESO: Sonia Gosalbo
2n ESO: Sergio Biosca
3r ESO: Raúl Abellán
4t ESO: Nieves Miñana

Departaments.

Lingüísica.

Ciència i Tecnología.

Art, Humanitats Ciències Socials.