Servei de Menjador Escolar

Objectiu General:

Procurar que el menjador siga un element educatiu més, dins del procés de formació integral de l'alumnat. Serà imprescindible que les famílies col·laboren davant de qualsevol dificultat o disfunció produïda al llarg del curs escolar.

Objectius Específics:

Per al menjador:

Per al temps lliure:

 

NORMES GENERALS.

Documents Anexos:

 icon Autorització Alta en el Servei de Menjador Escolar.

 icon Baixa del Servei de Menjador Escolar.

 icon Autorització administració de fàrmacs en horari de menjador.

 icon Autorització dieta especial.