Colegio Hermes

Educació Primària

L’Educació Primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprén sis cursos acadèmics, que se seguiran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat. Amb caràcter general, els alumnes i les alumnes s’incorporaran al primer curs de l’Educació Primari l’any natural en què complisquen sis anys.

Constitueix una etapa fonamental en la formació integral com a persones dels xiquets. En aquesta etapa comencen a adquirir cada vegada major autonomia i consciència de si mateixos i comencen a perfilar progressivament la personalitat que a poc a poc els convertirà en persones adultes.

L’acció educativa en esta etapa procurarà la integració de les distintes experiències i aprenentatges de l’alumnat i s’adaptarà als seus ritmes de treball. De manera flexible s’incorporen metodologies actives, estratègies cooperatives, habilitats personals i socials per a la gestió de les emocions i el desenrotllament de l’emprenedoria, apostant per la igualtat i la inclusió.

Tutors curs 2022-2023

  • 1r primària: Mª Carmen Cabañero
  • 2n primària: Carolina Moreno
  • 3r primària: Mario Puig
  • 4t primària: Elena Andrés 
  • 5é primària: Eloy Javaloyas
  • 6é primària: Josep Lemus

Coordinadora d’etapa: Elena Andrés